FUAB Formació

L’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona i ubicada al campus de Bellaterra, ofereix estudis universitaris en l’àmbit de la prevenció i la seguretat integral.

Aquesta oferta docent, estable, innovadora i sòlida de formació en la matèria facilita que hi hagiexperts en seguretat integral de nivell universitari que poden desenvolupar la seva tasca en un mercat consolidat, el de la seguretat, que es configura com un tot integral en la gestió de la producció i de la gestió de serveis.
L’oferta docent de l’Escola s’estructura de la manera següent:

Estudis de Grau

El títol universitari Grau en Prevenció i Seguretat Integral forma graduats amb sortides professionals als sectors de la gestió privada de la seguretat, de la gestió pública de la seguretat i de gestió tècnica de la seguretat integral aplicada als sectors tecnològics, de qualitat i mediambient. Es un títol oficial conforme a les directrius de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior), que té com a objectiu formar professionals capaços de donar una resposta eficient a diferents processos de presa de decisions propis del sector de la prevenció i la seguretat, així com el srelacionats amb aspectes econòmics, administratius i de gestió de recursos humans o els processos relacionats amb àmbits tecnològics propis del sector.

Elssectorsprincipalsd’ocupaciósón:

 • Seguretat informàtica
 • Seguretat privada
 • Prevenció d’incendis i protecció civil
 • Gerència de riscos a les organitzacions
 • Gerència de qualitat
 • Seguretat alimentària
 • Trànsit i seguretatviària
 • Mediació d’assegurances
 • Riscos laborals
 • Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa
 • Recursos humans
 • Seguretat pública: coordinació de seguretat en les administracions
 • Gestió de riscos i conflictes comunitaris
 • Investigació privada i criminalística
 • Direcció de seguretat

Estudis de màster

L’EPSI imparteix dos màsters oficials, el Màster en Gestió de Riscos Tecnològics i Laborals i el Màster en Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat, a més d’un ampli ventall de màsters propis que aborden diverses temàtiques com ara la gestió de conflictes, la criminalística i la seguretat viària, alimentària o mediambiental, entre d’altres.

Formació continuada

Més de 50 cursos, entre màsters, diplomatures de postgrau i certificats universitaris, conformen l’oferta docent de l’EPSI, que a dia d’avui ha donat formació a més de 7000 alumnes al llarg de la seva trajectòria.