Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà

Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà (EUG), adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), imparteixen en el seu campus de Sant Cugat de Vallès 3 graus universitaris:

• Grau en Infermeria,

• Grau en Fisioteràpia

• Grau en Informàtica i Serveis.

Aquests estudis es distingeixen pel seu caràcter vocacional, un programa innovador, la intensitat de les pràctiques i l’elevada taxa d’inserció laboral dels titulats.

A més, a través de Gimbernat Formació també ofereix estudis de Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior de la família d’informàtica i comunicacions. La seva oferta inclou els Cicles Superiors de Desenvolupament d’Aplicacions (tant WEB com Multiplataforma), però amb l’oportunitat de especialitzar-se en Bioinformàtica o Business Intelligence.

La titulació d’Infermeria disposa de dos itineraris d’especialització, innovació i emprenedoria i TIC aplicades a la salut, que volen fomentar l’emprenedoria i la creativitat dels estudiants i familiaritzar-los amb les últimes tecnologies.
El grau de Fisioteràpia, en el qual EUG és pionera a Catalunya i segona universitat a Espanya, compta amb professors que compatibilitzen la docència amb la professió de fisioteràpia o amb una altra activitat sanitària. El títol disposa de 5 itineraris d‘especialització i la EUG ofereix 5 màsters universitaris relacionats amb el grau, un d’ells vinculat a l’esport i l’activitat física.
El grau en Informàtica i Serveis destaca per la seva estreta connexió amb les empreses i el seu elevat percentatge d’inserció a el món laboral, que s’aproxima a el 100%. Els estudis han estat ideats per a formar professionals capaços de dissenyar eines de gestió tecnològica i empresarial.