Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà

Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà, referents en salut i TIC’s

Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà, adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i situades en Sant Cugat del Vallès, presenten en la seva oferta acadèmica els Graus d’Infermeria, Fisioteràpia i Informàtica i Serveis. Estan consolidades com a un dels centres de referència, tant a nivell nacional com a nivell europeu. Des dels seus inicis, fa ja quatre dècades, les Escoles Gimbernat han apostat per estudis universitaris de qualitat, personals i adaptats a les necessitats dels alumnes. Aquesta aposta educativa és garantia de l’èxit dels seus estudiants que, gràcies a la seva completa formació, accedeixen amb facilitat al mercat laboral després de finalitzar els seus estudis.

Compromís amb els alumnes

El model educatiu de les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà està orientat a la formació integral (personal i professional) dels estudiants en cada un dels diferents graus, postgraus, màsters i cursos de formació contínua. Els estudis d’infermeria, fisioteràpia i informàtica impartits pel centre universitari inclouen una metodologia d’aprenentatge activa que té com a objectiu principal formar professionals responsables, autònoms, reflexius, amb esperit crític i capaços de treballar en equip.
Per a complir amb aquest objectiu, els centres universitaris compten amb un equip docent qualificat, cohesionat i compromès amb els alumnes, uns plans d'estudi adaptats als continus canvis dels entorns laboral i social de cadascuna de les disciplines que imparteix, així com amb unes modernes infraestructures docents i de serveis.

www.eug.es