Blanquerna

Blanquerna forma part de la Universitat Ramon Llull, la primera universitat privada de Catalunya. Actualment compta amb tres facultats —la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, la Facultat de Ciències de la Salut, i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals—, totes elles emplaçades en zones emblemàtiques de Barcelona, on s’hi imparteixen un total de 15 graus